Od oblicza Twego niech wyjdzie wyrok o mnie, oczy Twoje widzą, co jest prawe.nieznany