Polecamy

pCloud

Cytaty autora: Seneka Młodszy

Jeśliby karać każdego, kto ma charakter przewrotny i zły, to kara nie ominie nikogo. Seneka Młodszy

Otium sine litteris mors est
et hominis vivi sepultura

Życie bez zajęć naukowych i literackich
jest śmiercią i grobem żywego człowieka. Seneka Młodszy

Nauczając, uczymy się sami. Seneka Młodszy

Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora. Seneka Młodszy

Si ad naturam vives, numquam eris pauper.

Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,
nigdy nie będziesz ubogi. Seneka Młodszy

Każda sztuka jest naśladowaniem natury. Seneka Młodszy

Vivere militare est

życie jest walką. Seneka Młodszy

Uważam cię za nieszczęśliwego, bo nigdy nie byłeś nieszczęśliwy. Nikt się nie dowie, ani nawet ty sam, co potrafisz. Aby poznać samego siebie, trzeba się wystawiać na próbę. Tylko tak może przekonać się każdy, na co go stać. Seneka Młodszy

Trzeba dla innych żyć, jeśli sami chcemy żyć. Seneka Młodszy

Trzeba całego życia by nauczyć się żyć. Seneka Młodszy

Tota vita discendum est mori

przez całe życie trzeba się uczyć umierać. Seneka Młodszy

Per aspera ad astra.

Przez ciernie do gwiazd. Seneka Młodszy

Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. Seneka Młodszy

Nie otrzymujemy krótkiego życia; lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go. Seneka Młodszy

Jeśli chcesz żyć szczęśliwie, nie przejmuj się tym, że uważają cię za głupca. Seneka Młodszy

Jeśli chcesz żyć dla siebie, trzeba abyś żył dla innych. Seneka Młodszy

Impares nascimur, pares morimur.

Rodzimy się nierówni, umieramy równi. Seneka Młodszy

Fortuna boi się odważnych i uciska bojaźliwych. Seneka Młodszy

Virtus ad beate vivendum sufficit.

Cnota wystarcza do szczęścia. Seneka Młodszy

Vinum incendit iras.

Wino rozpala gniew. Seneka Młodszy

Si ad naturam vives, numquam eris pauper.

Jeśli będziesz żyć w zgodzie z naturą,
nigdy nie będziesz ubogi. Seneka Młodszy

Res sacra miser

Nieszczęśliwy jest rzeczą świętą. Seneka Młodszy

Quod verum est, meum est

Co jest prawdziwe, jest też moje. Seneka Młodszy

Omnis ars naturae imitatio est.

Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. Seneka Młodszy

Nulla sine Deo mens bona est.

Bez Boga żadna myśl nie jest dobra. Seneka Młodszy

Non mortem timemus, sed cogitationem mortis.

Nie śmierci się boimy, lecz myśli o śmierci. Seneka Młodszy

Necesse est multos timeat quem multi timent.

Wielu musi się bać ten, kogo wielu się boi. Seneka Młodszy

Malum est in necessitate vivere,
sed in necessitate vivere necessitas nulla est.

Źle jest żyć w okowach konieczności,
żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia. Seneka Młodszy

Laus alit artes.

Pochwała karmi sztukę. Seneka Młodszy

Imperare sibi maximum est imperium.

Panować nad sobą to najwyższa władza. Seneka Młodszy

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest.

Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może. Seneka Młodszy

Errare humanum est.

Błądzić jest rzeczą ludzką. Seneka Młodszy

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną. Seneka Młodszy

Piękna kobieta jest jak rzeka, w której toną mędrcy. Seneka Młodszy

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. Seneka Młodszy

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość.
Jednak żadne życie nie jest dostatecznie długie,
by można było w nim odpokutować zabicie miłości,
które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem.
Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam. Seneka Młodszy

Si vis amari, ama.

Jeśli chcesz być kochanym, kochaj. Seneka Młodszy

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia. Seneka Młodszy

Skłonności do próżnowania trzeba przezwyciężyć pracą. Seneka Młodszy

Próbą złota jest ogień, nieszczęście - dzielnych ludzi. Seneka Młodszy

Nikt nie może obiecywać sobie czegoś na przyszłość. Seneka Młodszy

Największym człowiekiem jest ten, który jest panem samego siebie. Seneka Młodszy

Kto nie zignoruje czynu, nie zignoruje jego autora. Seneka Młodszy

Kto ma zamiar wyrządzić krzywdę, już krzywdzi. Seneka Młodszy

Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę. Seneka Młodszy

Jeśli jesteś człowiekiem, przypatruj się tym, którzy nauczyli się wielkich rzeczy, nawet jeśli dopadło ich nieszczęście. Seneka Młodszy

Ab alio exspectes, alteri quod feceris

co zrobisz drugiemu, oczekuj od niego; Seneka Młodszy