Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość.
Jednak żadne życie nie jest dostatecznie długie,
by można było w nim odpokutować zabicie miłości,
które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem.
Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam.Seneka Młodszy