Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.Seneka Młodszy