Cytaty autora: Jan Paweł II

Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.Jan Paweł II

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Jan Paweł II

Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany.Jan Paweł II

Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję.Jan Paweł II

To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu.Jan Paweł II

Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... . Tylko dziś jest Twoje.Jan Paweł II

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.Jan Paweł II

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.Jan Paweł II

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.Jan Paweł II

Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.Jan Paweł II

omnia nuda et aperta ante oculos Eius!!!

wszystko odkryte i odsłoniete jest przed Jego oczami
Jan Paweł II

Świat Bez Sztuki Naraża Sie
Na To
Że Bedzie Światem Zamkniętym Na
Miłość
Jan Paweł II

Sam Chrystus jest bowiem obecny w każdym chorym i cierpiącym.Jan Paweł II

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Jan Paweł II