Cytaty autora: Jan Paweł II

Jestem radosny, wy też bądźcie!Jan Paweł II

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd
Jan Paweł II

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotniJan Paweł II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.Jan Paweł II

Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest...Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.Jan Paweł II

Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości.Jan Paweł II

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyćJan Paweł II

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.Jan Paweł II

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!Jan Paweł II

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.Jan Paweł II

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.Jan Paweł II

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu.Jan Paweł II

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.Jan Paweł II

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi!Jan Paweł II