Cytaty autora: Jan Paweł II

Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie. Jan Paweł II

Jeżeli cokolwiek warto na tym świecie czynić,
to tylko jedno - miłować. Jan Paweł II

Nawet najmniejszy człowiek , jest wielkim człowiekiem Jan Paweł II

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Jan Paweł II

Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym. Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co zyska, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Wy jesteście przyszłością świata!Wy jesteście nadzieją narodu!Jesteście moją nadzieją... Jan Paweł II

Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. Jan Paweł II

Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic. Jan Paweł II

Nie żyje, nie kocha i nie umiera się, na próbę. Jan Paweł II

Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. Jan Paweł II

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Jan Paweł II

Sam Chrystus jest bowiem obecny w każdym chorym i cierpiącym. Jan Paweł II

Świat Bez Sztuki Naraża Sie
Na To
Że Bedzie Światem Zamkniętym Na
Miłość Jan Paweł II

omnia nuda et aperta ante oculos Eius!!!

wszystko odkryte i odsłoniete jest przed Jego oczami Jan Paweł II

Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas. Jan Paweł II

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Jan Paweł II

Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Jan Paweł II

Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Jan Paweł II

Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... . Tylko dziś jest Twoje. Jan Paweł II

To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu. Jan Paweł II

Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Jan Paweł II

Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej mierze od mądrej i sprawnej pracy samorządów, tak aby dla wszystkich w domu ojczystym starczyło chleba i żeby nikt nie czuł się zapomniany. Jan Paweł II

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Jan Paweł II

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna. Jan Paweł II

Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie. Jan Paweł II

Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi... tej ziemi! Jan Paweł II

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać. Jan Paweł II

Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu. Jan Paweł II

Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli. Jan Paweł II

Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Jan Paweł II

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II

Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą. Jan Paweł II

Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć Jan Paweł II

Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Jan Paweł II

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Jan Paweł II

Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest... Jan Paweł II

Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga. Jan Paweł II

Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni Jan Paweł II

Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd Jan Paweł II

Jestem radosny, wy też bądźcie! Jan Paweł II

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny. Jan Paweł II

Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu. Jan Paweł II

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”. Jan Paweł II

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać. Jan Paweł II

A po maturze chodziliśmy na kremówki... Jan Paweł II

...dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom. Jan Paweł II

Pozwólcie mi iść do domu Ojca (ostatnie słowa przed śmiercią) Jan Paweł II

Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei czlowieka. Jan Paweł II

W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku. Jan Paweł II

Celibat jest znakiem wolności, która służy. Jan Paweł II

Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury,
cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Jan Paweł II

Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego milości. Jan Paweł II

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Jan Paweł II