Oszczędźmy słów, niech pozostanie wielkie milczenie.Jan Paweł II