Cytaty autora: Cyprian Kamil Norwid

Przez wszystko do mnie przemawiałeś - Panie!
Przez ciemność burzy, grom i przez świtanie;
Przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem,
Pochwałą wreszcie - ach` - nie Twoim kwiatem...
Cyprian Kamil Norwid

Błogosławieni pokój czyniący na ziemi,
Albowiem ci synami zwani są Bożemi,
Podrzutek zaś w dziedzictwo królestwa nie bierze
Ani mu bram ojcowscy pokażą żołnierze.
Cyprian Kamil Norwid

Człowiek wielkiego serca nie może minąć się z Kalwarią.Cyprian Kamil Norwid

Gdziekolwiek człowiek stoi o wielokroć więcej niebios ogląda, niżeli ziemi.Cyprian Kamil Norwid

Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszy przez szkodę.Cyprian Kamil Norwid

Ludzie pokój czyniący! weźcie się za dłonie,
Fala nieraz obrzuci łańcuch wasz i schłonie,
Ale Ów, co przepaściom zatoczył granice,
I globów ma u siebie przedziwną kotwicę,
I bezforemny - w ludzkie zamknął się maleństwo,
I niedotkliwy - ludzkie wycierpiał męczeństwo,
Ten przyrzekł.
Cyprian Kamil Norwid

Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym.Cyprian Kamil Norwid

Czyż myśli każdej - każdej myśli prawie Uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary:
Patriotyzmu - na bruku w Warszawie,
A Chrześcijaństwa - u krwawych wrót Fary?...
Cyprian Kamil Norwid

Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda.Cyprian Kamil Norwid

Ojczyzna jest to wielki - zbiorowy - Obowiązek.Cyprian Kamil Norwid

Bywa słowo pierwej celem niźli środkiem.Cyprian Kamil Norwid

Cherubin, zbyt szybko
Lecący z pociechą do cierpliwych,
Traci nieraz pióro, które spada
Wyrzucone z anielskiego skrzydła...
Cny jest pośpiech, lecz powoduje stratę!
Cyprian Kamil Norwid

A ludzie rzekną, że nieba szaleją,
A nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary.
Cyprian Kamil Norwid

Gdzież podział się krzyż?
Stał się nam bramą.
Cyprian Kamil Norwid

Czemu, Cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerzCyprian Kamil Norwid