Czyż myśli każdej - każdej myśli prawie Uczyć cię trzeba ciągłymi ofiary:
Patriotyzmu - na bruku w Warszawie,
A Chrześcijaństwa - u krwawych wrót Fary?...Cyprian Kamil Norwid