Bywa słowo pierwej celem niźli środkiem.Cyprian Kamil Norwid