Cytaty autora: François de la Rochefoucald

Rozłąka osłabia mierne uczucia, a wzmaga wielkie. Jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.François de la Rochefoucald

Tak długo przebaczamy,
jak długo kochamy.François de la Rochefoucald

Przebacza się, póki się kocha.François de la Rochefoucald

Miłość własna jest największym z pochlebców.François de la Rochefoucald

Sławę ludzi trzeba oceniać według środków, którymi się posłużyli, aby ją zdobyć.François de la Rochefoucald

Powaga jest obrządkiem ciała,
wymyślonym dla pokrycia braków ducha.François de la Rochefoucald

Łatwiej jest znać człowieka w ogóle, niż jakiegoś człowieka w szczególności.François de la Rochefoucald

Łatwiej jest tych kochać, co nas podziwiają niż tych, co my podziwiamy.François de la Rochefoucald

Każda kłótnia kończyłaby się szybko, gdyby racja czy jej brak nie leżały po obu stronach.François de la Rochefoucald