Powaga jest obrządkiem ciała,
wymyślonym dla pokrycia braków ducha.François de la Rochefoucald