Rozłąka osłabia mierne uczucia, a wzmaga wielkie. Jak wiatr gasi świecę, a rozpala ogień.François de la Rochefoucald