Cytaty z kategorii: Bóg

Jak długo istnieć będzie świat, chrześcijanin musi wciąż poszukiwać postępu i nowych udoskonaleń, większej sprawiedliwości i braterstwa na ziemi, głębszej i pełniejszej realizacji Ewangelii tu, na ziemi. Nigdy nie wolno mu spocząć. Nieustannym obowiązkiem jest czynić więcej.Jacques Maritain

Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.nieznany

Jak narodziny są bolesną tajemnicą między matką a dzieckiem, tak śmierć jest bolesną tajemnicą między Bogiem a człowiekiem.Franz Werfel

Jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści.nieznany

Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego masz.Sabała

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał.nieznany

Jako katolik dziękuję Bogu za heretyków.
Herezja to tylko inne określenie wolności myśli.
nieznany

Jakżebyś mógł zachować zdolność słyszenia, jeżeli nigdy nie chcesz słuchać: zapewne myślisz, że Bóg tak oczywiście powinien mieć czas dla ciebie, jak ty nie możesz go mieć dla Boga.Dag Hammarskjöld

Jeden jęk rodzącej niewiasty jest milszy Bogu, niż posty i bezmyślne modlitwy.Gabriela Zapolska

Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi.nieznany

Jedni wolą rydwan, drudzy konie, a nasza siła w imieniu Pana.nieznany

Jednym z największych zadań człowieka wierzącego jest: napełnić świat techniki i przemysłu Duchem Bożym.Franz kard. König

Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeżeli On jest nieosiągalny.św. Bernard z Clairvaux

Jestem naczyniem. Napój jest Boży. I spragnionym - jest Bóg. Dag Hammarskjöld

Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście.Antoine de Saint-Exupery