Cytaty z kategorii: Bóg

Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary!
Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary!
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Jan Kochanowski

Czego ciało potrzebuje, tego Pan Bóg nie zakazuje. nieznany

Człowiek - jeżeli nie uwzględni Boga - pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.Ferdinand Krenzer

Człowiek jest językiem na który trzeba przekładać Boga. Romano Guardini

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.Augustyn

Człowiek nie jest godny Boga, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.Blaise Pascal

Człowiek proponuje [...] Bóg dysponuje.William Langland

Człowiek strzela, a Pan Bóg kule nosi.nieznany

Człowiek widzi mrużące się oko, Bóg - potykające się serce.nieznany

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi.Jan Paweł II

Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!
Adam Mickiewicz

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?nieznany

Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.Stanisław Jerzy Lec

Czy z oka Opatrzności spadła kiedyś ludzka łza!Stanisław Jerzy Lec

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami.nieznany