Cytaty autora: Antoine de Saint-Exupery

Bóg, którego można dotknąć, nie jest już Bogiem. Antoine de Saint-Exupery

Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię, ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście.Antoine de Saint-Exupery

Nie ma Boskiej amnestii, która by zaoszczędziła człowiekowi stawania się.Antoine de Saint-Exupery

Ukaż mi się Panie,
gdyż wszystko staje się ciężkie,
kiedy traci się smak Boga.
Antoine de Saint-Exupery

Aby zdobywać wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.Antoine de Saint-Exupery

Być człowiekiem znaczy być odpowiedzialnym.Antoine de Saint-Exupery

Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.Antoine de Saint-Exupery

Czytelnika nie można zniewalać, czytelnika się urzeka.Antoine de Saint-Exupery

Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Antoine de Saint-Exupery

Naprawdę istnieje tylko jedna radość: obcowania z ludźmi.Antoine de Saint-Exupery

Nie ma Boskiej amnestii, która by zaoszczędziła człowiekowi stawania się.Antoine de Saint-Exupery

Nie spodziewajcie się niczego po człowieku, który pracuje wyłącznie dla potrzeb własnego życia, a nie dla swego trwania w wieczności.Antoine de Saint-Exupery

To za sprawą bezinteresownego poświęcenia
ludzie nawiązują łączność między sobą.
Antoine de Saint-Exupery

Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek.Antoine de Saint-Exupery

Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.Antoine de Saint-Exupery