Cytaty autora: nieznany

Ten zaś kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem.nieznany

Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga, ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział.nieznany

To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.nieznany

Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.nieznany

Ubóstwo jest darem Bożym dla ludzi - to prawdziwy skarb i kosztuje tak niewiele.nieznany

Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga.nieznany

W Boga wierz, dobrze mierz? padnie zwierz.nieznany

W sześciu dniach Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu odpoczął i wytchnął.nieznany

Wiara religijna jest rzeczą, którą należy samemu zdobyć, a nie odziedziczyć.nieznany

Widzi Pan Bóg z nieba,
czego komu trzeba.
nieznany

Wie Pan Bóg, co komu sądzone.nieznany

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona.nieznany

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie.nieznany

Więcej Bóg daje, niżeli go prosimy.nieznany

Większa moc boska,
niż złość ludzka.
nieznany