Cytaty autora: nieznany

A highbrow is a person educated beyond his intelligence

intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.
nieznany

A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
nieznany

A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings.

Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie,
ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
nieznany

A pessimist is a fellow who lives with an optimist.

Pesymista to facet, który żyje z optymistką.
nieznany

A poet that fails in writing becomes a bitter critic

poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.
nieznany

A reasonable number of fleas is good for a dog:
keeps him from brooding over being a dog

umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa:
nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.
nieznany

A rich man can`t imagine poverty.

Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.
nieznany

A room without books is a body without soul.

Pokój bez książek to ciało bez duszy.
nieznany

A successful man is one who earns more
than his wife can possibly spend

mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.
nieznany

Advertising makes you think you have longed all your life
for something you never even heard of before

reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie
marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.
nieznany

Among the blind one - eyed man is a king.

Pośród ślepców, jednooki jest królem.
nieznany

Apology is politeness too late.

Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.
nieznany

Beauty makes idiots sad and wise men merry.

Piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.
nieznany

Caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you.

Pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.
nieznany

Character is what you are in the dark.

Charakter to to, czym jesteś po ciemku.
nieznany