Cytaty autora: nieznany

Wilk nie winien temu, że Pan Bóg stworzył go wilkiem.nieznany

Wraz ze Szkaplerzną Matką na zagon czeladko.nieznany

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.nieznany

Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.nieznany

Za cierpienie da Bóg zbawienie.nieznany

Zacząłbym wierzyć w Boga,
ale odstrasza mnie ogromna ilość pośredników.
nieznany

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.nieznany

Żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.nieznany

A cad is a man who kisses and tells

cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.
nieznany

A classic is something that everybody wants to have read
and nobody wants to read

klasyka to dzieła, które każdy chce znać,
ale których nikt nie chce czytać.
nieznany

A friend to all is a friend to none

przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.
nieznany

A gentleman is a man who has respect
for those who can be of no possible service to him

dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych,
którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
nieznany

A gentleman is never rude, except on purpose

dżentelmen nigdy nie jest
niegrzeczny, chyba że umyślnie.
nieznany

A good listener makes more friends than a good talker

dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.
nieznany

A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
nieznany