A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję.Jan Kochanowski