Cytaty autora: Karel Čapek

Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka.Karel Capek

Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.Karel Čapek

Musimy mieć do życia cierpliwość, ponieważ jest wieczne.Karel Čapek

Mądrość nie utożsamia się ani ze sprytem, ani z rozsądkiem.
Spryt jest darem, czyli talentem, rozsądek jest zaletą, czyli władzą umysłu, lecz mądrość jest cnotą.Karel Čapek

Każda różnica w rzeczach i w ludziach wzbogaca życie.Karel Čapek

Wyobraźcie sobie tą ciszę,
gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą!Karel Čapek

Walkę stworzyła przyroda,
nienawiść wynalazł człowiek.Karel Čapek