Cytaty autora: Eliza Orzeszkowa

Pierwsze westchnienie miłości to ostatnie westchnienie rozumu.Eliza Orzeszkowa

“Chłostać przesąd, głupotę, podłość i zastój, rozjaśniać pojęcia, zachęcać do pracy, wskazywać drogi do postępowania i wzory do naśladowania - oto dziś zadanie literatury”.Eliza Orzeszkowa

Gloria victis.

Chwała zwyciężonym.Eliza Orzeszkowa