Malum est in necessitate vivere,
sed in necessitate vivere necessitas nulla est.

Źle jest żyć w okowach konieczności,
żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.Seneka Młodszy