Ten, który kocha staje się zaślepiony
wobec przedmiotu swojej miłości.Platon