Cytaty autora: Platon

Tylko martwi widzieli koniec wojny.Platon

Amicus proba - probatum ama. Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj.Platon

W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.Platon

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre -
w tym cel rozumnego życia.Platon

Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha.Platon

Każdy prowadzi jakąś kalkulację, którą nazywamy nadzieją.Platon

Dobrzy to ci, którzy zadowalają się marzeniem o tym, co źli rzeczywiście robią.Platon

In vino veritas.

Prawda w winie.
Wino rozwiązuje język.Platon

W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.Platon

Miarą mówcy nie jest ten kto mówi, lecz ten co słucha.Platon

[1] [2] Dalej