Nulla sine Deo mens bona est.

Bez Boga żadna myśl nie jest dobra.Seneka Młodszy