Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.Seneka Młodszy