Groby żołnierzy są najlepszymi kazaniami o pokoju.Albert Schweitzer