Cisza jest melodią serca, a milczenie cierpieniem duszy.Eddyśka