Cytaty z kategorii: Życie

Ci którzy mają idee wciąż w gębie mają i zazwyczaj w pobliskim nosie.
Stanisław Jerzy Lec

Ci którzy nie czują zazdrości nie czują nic.Louis Aragon

Ci, którzy dają jałmużnę, nasyceni będą życiem.nieznany

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz tak, jakbyś nie otrzymał?nieznany

Dobrze jest umierać, gdy się ma świadomość, że zrobiło się w życiu coś naprawdę dobrego, że pozostanie się w pamięci choćby kilku ludzi i będzie się przykładem dla potomnych.Vincent van Gogh

Dopóki ludzie istnieć będą, będą i błędy.Tacyt

Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.Lew Mikołajewicz Tołstoj

Gdyby nie było tylu głupców, mądrzy nie mieliby takiego sukcesu.Mark Twain

Jednego serca! tak mało, tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi,
Co by przy moim miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomiędzy cichemi.
Adam Asnyk

Jest znacznie łatwiej burzyć niż budować, szkodzić niż pomagać, nienawidzić niż kochać.Alfred Aleksander Konar

Jestem nie po to, by mnie kochano i podziwiano, ale po to, bym działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.Janusz Korczak

Jeżeli każdy z was ma siłę
przezwyciężania własnych przesądów;
jeżeli każdy z was posiada odwagę miłości
- to istnieje w świecie wielka nadzieja.
Roaul Follereau

Jeżeli społeczeństwo jest chore, to można go uzdrowić jedynie wówczas, gdy rozpoczniemy leczenie od rodziny.Joseph Frettndorfer

Jeżeli w sobie nie znajdziesz spokoju, nie szukaj go nigdzie.Anna Frank

Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeżeli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.Johann Wolfgang von Goethe