Cytaty z kategorii: Życie

Każde dziecko jest dowodem, że Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli Mu się jeszcze ludzie.Rabindranath Tagore

Kto jest rzeczywiście dobry, jest taki we wszystkich miejscach i w każdym towarzystwie. Dobry ma bowiem zawsze przy sobie Boga, a kto Jego ma prawdziwie, ten ma Go wszędzie, zarówno na ulicy i wśród ludzi, jak w kościele, pustelni czy celi klasztornej.Johhanes Eckhart

Kto z nas może powiedzieć, że Pismo św. psalmy, hymny uwielbienia Bożego stały się dlań żywą mową serca, że cisną mu się na usta, gdy przestaje rozumować i pozwala ustom mówić to, czego serce jest pełne? W zasadzie żywimy się soczewicą i wodą, podczas kiedy w Piśmie św. daruje nam Bóg stągwie wybornego wina.Josef Kard. Ratzinger

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.Łk 5,8

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.J 8,51

Zwracając się do Boga myślami i modlitwą, opuszczamy niejako świat i silą skupienia pragniemy przebić Niebo.Jerzy Zawieyski

Żyj z ludźmi jakby widziany przez Boga; z Bogiem rozmawiaj jakby słuchany przez ludzi.Seneka Starszy

Advertising makes you think you have longed all your life
for something you never even heard of before

reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie
marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.autor nieznany

To die for one`s theological beliefs
is the worst use a man can make of his life.

Umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz,
jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem.Oscar Wilde

You can never plan the future by the past.

Nie można przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłości.autor nieznany

Aby zło zatriumfowało, wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił.Edmund Burke

Bądźmy ludźmi choćby tak długo, póki nauka nie odkryje, że jesteśmy czym innym.Stanisław Jerzy Lec

Bo im więcej przy tym słów, tym większa marność: cóż człowiekowi z tego przyjdzie?Koh 6, 11

Bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują, Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec Ciebie.


Ps 73,27

Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie.


Ps 128,2