Cytaty z kategorii: Przyjaźń

Pierwsza reguła przyjaźni brzmi następująco: prosimy przyjaciół jednynie o to, co uczciwe i to samo czyńmy wobec nichCyceron

Prawdziwi przyjaciele to ci, którzy bezinteresownie pragną dobra swoich przyjaciół.Arystoteles

Ze wszystkich środków, jakie ofiarowuje nam mądrość, abyśmy mogli osiągnąć szczęście w życiu, nic nie jest skuteczniejsze, płodniejsze ani słodsze od przyjaźni.Epikur

Zawieraj przyjaźnie tylko z ludźmi, którzy mogą ci przekazać tylko rzeczy dobre. Im wspanialsze będą wasze wspólne cnoty, tym doskonalsza będzie wasza przyjaźń.św. Franciszek Safezy

Tylko ludzie o wielkich zaletach serca mają przyjaciół.Voltaire

Postępuj w taki sposób, by wszyscy, z którymi rozmawiasz stali się Twoimi przyjaciółmi.św. Jan Bosco

Prawdziwy przyjaciel znosi bez szemrania wady przyjaciółWiliam Shakespeare

Przyjaciele są jak struny skrzypiec - nie trzeba ich naciągaćHenry George Bofin

Przyjaciół nie pozyskuj lekkomyślnie, a tych, których pozyskałeś lekkomyślnie nie porzucajSofona

Żeby znaleźć przyjaciela, trzeba przymknąć oko. Żeby go zachować, trzeba przymknąć oba.Norman Douglas

Ojciec jest skarbem, brat oparciem, a przyjaciel jest jednym i drugimBaniamin Franklin

Tego samego chcieć i tego samego nie chcieć - to dopiero jest przyjaźń.J.M. Sailer

Prawdziwy przyjaciel to ten, który dobrze o mnie mówi za moimi plecami.Tomas Fuller

Prawdziwymi przyjaciółmi są ci, którzy kochają w każdym czasie, kiedy jest brzydko i kiedy jest ładnie, kiedy osiągamy zyski i kiedy ponosimy straty.P. Mazzolari

Są tajemnice, których dusza szlachetnego człowieka, nie nazywa, nie ogląda: poznaje się je we dwoje i nigdy samemu. I to jest przyjaźń.Stanisław Brzozowski