Cytaty z kategorii: Przyjaźń

Gdzie interes dmucha, przyjaźń krucha.Przysłowie

Gdzie przyjaźń, tam radość.Przysłowie

Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa.Przysłowie

Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki.Przysłowie

Generosity is the essence of friendship.

Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.Oscar Wilde

Idziesz na spotkanie ze starym przyjacielem i chcesz się przed nim otworzyć. Jeśli nie całkiem, to przynajmniej chcesz mu
powiedzieć, co się w tobie kotłuje. Ale on spieszy się. Rozmawiacie o wszystkim i o niczym. Zostajesz bardziej samotny i pusty niż przed spotkaniem.Stefan Garczyński

If you have many friends you probably have little time.

Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.autor nieznany

Im bardziej kochamy przyjaciół, tym mniej im schlebiamy.Molier

Instead of loving your enemies
treat your friends a little better.

Zamiast kochać swoich wrogów,
traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.autor nieznany

It is not lack of love but lack of friendship
that makes unhappy marriages.

Nie brak miłości, ale przyjaźni,
czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.autor nieznany

Jak kto ceni przyjaciół, tak cenią go przyjaciele.Przysłowie łacińskie

Kamień z ręki przyjaciela jest jabłkiem.Przysłowie mauretańskie

Kiedy żegnasz przyjaciela, nie smuć się, ponieważ jego nieobecność pozwoli ci dostrzec to, co najbardziej w nim kochasz.Gibran Kahlil Gibran

Krewnych daje nam los. Przyjaciół wybieramy sami.Mark Twain

Książka jest przyjacielem, który nigdy nie oszukuje. Tristan Bernard