Cytaty z kategorii: Polityka

Mądry idealizm jest bliższy mądremu materializmowi niż głupi materializm.Włodzimierz Lenin

Należy umieć bezbłędnie określić, jakie są w odniesieniu do danej kwestii, w danej chwili nastroje mas, jakie są ich rzeczywiste dążenia; potrzeby i myśli.Włodzimierz Lenin

Państwo - aparat do systematycznego stosowania gwałtu i podporządkowywania ludzi gwałtowi.Włodzimierz Lenin

Państwo to specjalna organizacja siły, przemocy w celu uciskania jakiejś klasy.Włodzimierz Lenin

Partia jedynie wtedy zasługuje na miano rewolucyjnej, jeśli faktycznie kieruje ruchem rewolucyjnej klasy.Włodzimierz Lenin

Pertraktacja - to początek transakcji.
Transakcje - to sfinalizowana pertraktacja.
Włodzimierz Lenin

Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się.Włodzimierz Lenin

Praca uczyniła z nas tę siłę, która jednoczy wszystkich pracujących.Włodzimierz Lenin

Religia to rodzaj duchowego alkoholu, w którym niewolnicy kapitału topią swoje człowieczeństwo i pragnienie lepszego życia.Włodzimierz Lenin

Rewolucja to nie przechadzka po Newskim Prospekcie.Włodzimierz Lenin

Sąd nie powinien uchylać się od stosowania terroru; takie zapewnienie byłoby oszukiwaniem siebie lub innych - powinien natomiast uzasadnić i zalegalizować go pryncypialnie, jasno, bez fałszu i bez upiększania.Włodzimierz Lenin

Socjalizm - to władza radziecka plus elektryfikacja całego kraju.Włodzimierz Lenin

Strzec tradycji - nie znaczy to bynajmniej ograniczać się tradycją.Włodzimierz Lenin

Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.Włodzimierz Lenin

W rewolucji rzecz wcale nie idzie o Rosję - pluję na Rosję. Rosja jest tylko stadium w drodze do rewolucji światowej, do światowej władzy.Włodzimierz Lenin