Cytaty z kategorii: Nauka

Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.Demokryt z Abdery

Nie stawiam hipotez.Sir Isaac Newton

Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie,
lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.Mikołaj Rej

Nie tylko w szkole rozumu uczą.autor nieznany

Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać.Cyceron

Nie złość się, nie narzekaj, ale rób użytek z rozumu.Baruch Spinoza

Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.Max Born

Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iż tym bardziej surowy czeka nas sąd.Jk 3,1

Niechaj każdy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna.Cyceron

Nieuk nie może być nauczycielem innych.Ezop (Aísopos, VI w. p.n.e.)

Nieważna jest ilość wiadomości, lecz ich jakość. Można wiedzieć bardzo wiele, nie wiedząc tego, co najpotrzebniejsze.Lew Mikołajewicz Tołstoj

Nigdy nie pozwalaj nieukom oceniać innych.Fokilides (VI w. p.n.e.)

Nigdy nikomu, ani na żądanie, ani na prośby niczyje, nie podam trucizny.Hipokrates

Non scholae, sed vitae discimus.

Uczymy się nie dla szkoły,
ale dla życia.autor nieznany

O najlepszym towarzystwie mówi się, że rozmowa w nim poucza, a milczenie kształci.Johann Wolfgang von Goethe