Cytaty z kategorii: Nauka

Boża mądrość i ludzka głupota rządzą wspólnie światem.Albert Maria Weiss

Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nawet nie wiedział.Edyta Stein

Bóg nie zasiadł na rubieżach naszej nauki - rubieżach zawsze prowizorycznych - ani nie służy za "zapchajdziurę" naszych naukowych niedostatków.Marie - Dominique Chenu

Bóg oczekuje nas każdej chwili w naszym działaniu, w każdorazowej pracy.Teilhard de Chardin

Chcesz być czymś w życiu, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie;
Nauka to potęgi klucz,
W tym moc, co więcej umie.Ignacy Baliński

Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada.Louis Pasteur

Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich,
mądrzy możemy być jedynie własną mądrością.Michel Eyquem de Montaigne

Cierpienie jest nauką.Ajschylos

Cnota naukę przechodzi.autor nieznany

Co kto dobrze umie, tego mu nikt nie odbierze.autor nieznany

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Isaac Newton

Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge.

Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.autor nieznany

Człowiek mądry zmienia zdanie, głupiec nigdyPrzysłowie angielskie

Czy jest coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć?Cyceron

Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię.Archimedes z Syrakuz