Cytaty z kategorii: Muzyka

Piosenka jest dobra na wszystko.Jeremi Przybora (ur. 1915)

Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła melodia.Syr 50,18

W swej głupocie [ludzie] doszli do przekonania, że w muzyce nie istnieje dobro ani zło, a jedynym kryterium jej oceny jest przyjemność, jaką może dawać. Muzyka sama w sobie nie stanowi wartości, ale związana z nią niemoralność i duch bezprawia.Platon

Wy zaś, jakkolwiek usiądziecie,
Muzykantami nie będziecie.Karl Kraus

Muzyka jest mową duszy.autor nieznany

Vinum et musica leatificant cor.

Wino i muzyka rozweselają serce.autor nieznany

Muzyka uspokaja umysł, ułatwia wzlot myśli, a gdy trzeba, pobudza do walki.Agrippa von Nettesheim

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny, i napełniać łzami oczy kobiety.Ludwik van Beethoven

Szczęśliwy ten, kto może być kompozytorem i wykonawcą zarazem.Fryderyk Chopin

Zdrowie chętniej widzi, gdy ciało tańczy, niż gdy pisze.Georg Christoph Lichtenberg

Muzyka nie jest spójnym ciągiem dźwięków, który słyszymy. Muzyką jest to, co wywołuje w nas silną i uderzającą impresję, która to impresja jest spowodowana doszczętną i wyczerpującą ekspresją artysty wykonującego. To jest muzyka. Muzyka to odbicie w tafli wody tego, co gra człowiekowi w duszy.Anonim

"Don't shed a tear for me nigga. I ani't happy here"
/if I Die 2Nite/Tupac Amaru Shakur

Muzyka jest matematyką tajemną,której elementy sięgają nieskończonościautor nieznany

Czasami najgłośniej przemawia milczenie.
Łukasz

Muzyka jest jak sen. Przy niej odpoczywasz.autor nieznany