Cytaty z kategorii: Miłość

Dzieci potrzebują miłości - szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.Henry David Thoreau

Dziecko nie powinno być nigdy karane przez tych, których nie kocha.John Locke

Dziecko rodzi się z potrzebą miłości - i nigdy z niej nie wyrasta.nieznany

Dziewczyna zakochana nie zna nad sobą pana.nieznany

Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest biedny.nieznany

Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość.Paul Tillich

Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś zaboli.Sidonie Gabrielle Colette

Gdy kocham świat taki jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce.John Robinson

Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.nieznany

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.św. Paweł z Tarsu

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.
św. Paweł z Tarsu

Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.nieznany

Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może dojść i do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.nieznany

Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości.nieznany

Gniewy kochanków są odnową miłości.nieznany