Cytaty z kategorii: Miłość

Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzieć występków na tyle, aby dla nich nienawidzieć ludzi.Augustyn

Aby znaleźć miłość nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie Twoja godzina sama wejdzie do twojego domu, życia, serca.nieznany

Amor omnibus idem.

Miłość dla wszystkich jednaka.
Wergiliusz

Bez miłości każde życie jest jedynie udawaniem i mijaniem.Krzysztof Myszkowski

Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem,
Wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem.
Wincenty Pol

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają
i muszą się spotkać aby się ominąć.
Ks. Jan Twardowski

Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.Bolesław Prus

Chcąc pouczać innych, musisz przemawiać głosem miłości.Mikołaj Wasiljewicz Gogol

Cierpliwość jest codzienna formą miłości.Josef Kard. Ratzinger

Czasem miłość bywa milczącym wyrzeczeniem.nieznany

Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.Antoine de Saint-Exupery

Do dwóch słów "miłość i miłosierdzie" można sprowadzić całe credo chrześcijańskie.Matka Teresa z Kalkuty

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.św. Paweł z Tarsu

Dusza nie ma prawa do miłości, zanim nie zacznie kochać; otrzymuje miłość, kiedy ma miłość.Chiara Lubich

Dzieci bardziej niż inni potrzebują mieć zupełną pewność, że są kochane przez tych, którzy mówią, że je kochają.Michel Quoist