Cytaty z kategorii: Miłość

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
I ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
I nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
Czy pierwsza jest ostatnią
Czy ostatnia pierwszą.
Ks. Jan Twardowski

Szata miłości jest utkana z materiału codzienności.Paul Bolkovac

Szczęście w życiu nie polega na tym,
żeby być kochanym.
Największym szczęściem jest kochać.
Sigrid Undset

Świat składa się z samych okazji do miłości.Soeren Kierkegaard

Święci potrafili kochać - i to jest ich cała tajemnica.Jean Baptiste Henri Lacordaire

Tak długo przebaczamy,
jak długo kochamy.
François de la Rochefoucald

Takie oto jest pierwsze przykazanie miłości: prosić tylko o to, co uczciwe i czynić tylko to, co uczciwe.Cyceron

Tam gdzie jest miłość, nie ma biedy.nieznany

Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia,
a jeśli nawet jest, to samo staje się przedmiotem miłości.
Augustyn

Ten którego się kocha jest wciąż niewidzialny.Ks. Jan Twardowski

Ten, kto wyrzeka się całkowicie miłości, jest chory nie mniej od tego, kto oddaje się jej nadmiernie.Eurypides

Ten, który kocha staje się zaślepiony
wobec przedmiotu swojej miłości.
Platon

Tragedią miłości nie jest śmierć.
Tragedią miłości nie jest rozłąka.
Tragedią miłości jest obojętność.
William S. Maugham

Tragedią życia jest nie to, że ludzie umierają,
lecz to, że przestają kochać.
William Maugham

Trzeba długich lat, żeby zniszczyć czyjąś miłość.
Jednak żadne życie nie jest dostatecznie długie,
by można było w nim odpokutować zabicie miłości,
które jest czymś więcej niż tylko zabójstwem.
Jeżeli chcesz być kochany, kochaj sam.
Seneka Młodszy