Cytaty z kategorii: Miłość

Elementem twórczym sprawiedliwości jest miłość.Paul Tillich

Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś zaboli.Sidonie Gabrielle Colette

Gdy kocham świat taki jakim jest - już go zmieniam, bo zmieniam jeden jego fragment, którym jest moje serce.John Robinson

Gdy miłość bliźniego przynosi ci radość, to miłość przestała już być cnotą.Khalil Gibran

Gdyby miłość nie była tak ślepa, na niejedno musiałaby przymrużyć oczy.autor nieznany

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.św. Paweł z Tarsu

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,
i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.św. Paweł z Tarsu

Gdzie dochodzi do małżeństwa bez miłości, może dojść do miłości bez małżeństwa.autor nieznany

Gdzie dochodzi do miłości przed małżeństwem, tam może dojść i do miłości pozamałżeńskiej, czyli do tragedii.autor nieznany

Gdzie nie ma szczerości, tam nie ma miłości.Przysłowie

Gniewy kochanków są odnową miłości.Przysłowie łacińskie

Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza.autor nieznany

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.św. Paweł z Tarsu

I nie miłować ciężko, i miłować
Nędzna pociecha.Mikołaj Sęp - Szarzyński

Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością.Augustyn