Cytaty z kategorii: Łacińskie

Magnum in parvo.

(dużo w małym)
Wiele treści w krótkiej wypowiedzi.autor nieznany

Malum est in necessitate vivere,
sed in necessitate vivere necessitas nulla est.

Źle jest żyć w okowach konieczności,
żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia.Seneka Młodszy

Manus manum lavat.

Ręka rękę myje.autor nieznany

Mea culpa, mea maxima culpa.

Moja wina, moja bardzo wielka wina.autor nieznany

Medicus curat, natura sanat.

Lekarz leczy, natura uzdrawia.autor nieznany

Medio tutissimus ibis.

Najbezpieczniej chodzić środkiem.autor nieznany

Memento mori.

Pamiętaj o śmierci.autor nieznany

Messis quidem multa, operarii autem pauci.

Żniwo wprawdzie obfite, ale robotników mało.Jezus Chrystus

Miscere utile dulci.

Łączyć przyjemne z pożytecznym.Horacy

More maiorum.

Obyczajem przodków.autor nieznany

Mulier ideo bene olet, quia nihil olet.

Kobieta wtedy ładnie pachnie, gdy
wcale nie pachnie.Cyceron

Mundi est propria virtus.

Cnota jest właściwością świata.Cyceron

Mutato nomine de te fabula narratur.

O tobie ta bajka mówi,
choć pod zmienionym imieniem.Horacy

Natura horret vacuum.

Natura nie znosi próżni.autor nieznany

Navigare necesse est,
vivere non est necesse.

Żeglowanie jest koniecznością,
życie koniecznością nie jest.Plutarch