Cytaty z kategorii: Łacińskie

Impares nascimur, pares morimur.

Rodzimy się nierówni, umieramy równi.Seneka Młodszy

Imperare sibi maximum est imperium.

Panować nad sobą to najwyższa władza.Seneka Młodszy

In articulo mortis.

w obliczu śmierci.autor nieznany

In lacte matris praebibere.

Wyssać z mlekiem matki.Augustyn

In silvam ligna ferre.

Znosić drewno do lasu.Horacy

In vino veritas.

Prawda w winie.
Wino rozwiązuje język.Platon

Inter malleum et incudem.

Między młotem i kowadłem.Orygenes

Invidia gloriae assiduus est.

Zawiść jest stałym towarzyszem sławy.autor nieznany

Iurare in verba magistri

(przysięgać na słowa nauczyciela)
Ślepo wierzyć.
Uznawać autorytet nauczyciela za argument ostateczny.Horacy

Iustitias vestras iudicabo.

Sprawiedliwość waszą sądzić będą.autor nieznany

Lapis super lapidem non reliquentur hic.

Kamień na kamieniu tu nie pozostanie.Jezus Chrystus

Laudator temporis acti.

Chwalca przeszłości; konserwatysta.autor nieznany

Laus alit artes.

Pochwała karmi sztukę.Seneka Młodszy

Littera scripta manet.

Słowo zapisane pozostaje.autor nieznany

Litterae non erubescunt.

Pismo się nie rumieni.Cyceron