Cytaty z kategorii: Łacińskie

Fides sine operibus mortua est.

Wiara bez uczynków jest martwa.św. Jakub

Finis coronat opus.

Koniec wieńczy dzieło.Owidiusz

Fortuna favet fortibus.

Los sprzyja dzielnym.autor nieznany

Fumum vendere.

(sprzedawać dym)
Mamić obietnicami.autor nieznany

Galilaee, vicisti!

Galilejczyku, zwyciężyłeś.Julian Apostata

Gallus in suo sterquilinio plurimum potest.

Kogut tylko na własnym gnojowisku dużo może.Seneka Młodszy

Gloria victis.

Chwała zwyciężonym.Eliza Orzeszkowa

Graviora manent.

Najgorsze dopiero nadejdzie.autor nieznany

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

Kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym padaniem.Owidiusz

Hic vivimus ambitiosa paupertate omnes.

Tu żyjemy wszyscy w dumnym ubóstwie.Juwenalis

Hodie mihi, cras tibi.

Dziś mnie, jutro tobie.autor nieznany

Homo sum humani nihil a me alienum esse puto.

Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.Terencjusz

Humana non sunt turpia.

Co ludzkie, nie hańbi.autor nieznany

Ignis non exstinguitur igne.

Ognia nie gasi się ogniem.autor nieznany

Ignoti nulla cupido.

Nieznane nie nęci.
Nie pragnie się czegoś,
o czym się nie wie, że istnieje.autor nieznany