Cytaty z kategorii: Łacińskie

Ego sum via et veritas, et vita.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem.Jezus Chrystus

Errare humanum est.

Błądzić jest rzeczą ludzką.Seneka Młodszy

Est modus in rebus.

(mają rzeczy swą miarę)
Wszystko ma swoje granice.Horacy

Etiam latrones suis legibus parent.

I zbóje mają swoje prawa.Cyceron

Etiquette requires us to admire the human race.

Etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.autor nieznany

Ex malis eligere minima.

Wybierać mniejsze zło.Cyceron

Exegi monumentum aere perennius.

Zbudowałem pomnik trwalszy od spiżu.Horacy

Experto credite.

Wierzcie doświadczonemu.Wergiliusz

Faber est quisque suae fortunae.

Każdy jest kowalem własnego losu.Appiusz Klaudiusz

Favete linguis.

Milczcie w skupieniu.Horacy

Feci, quod potui, faciant meliora potentes.

Zrobiłem, co mogłem, kto potrafi, niech zrobi lepiej.autor nieznany

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas.

Szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy.Wergiliusz

Ferro ignique

(żelazem i ogniem)
Ogniem i mieczem.autor nieznany

Festina lente.

Spiesz się powoli.autor nieznany

Fiat lux.

Niech się stanie światłość.Księga Rodzaju