Cytaty z kategorii: Łacińskie

Cucullus non facit monachum.

Kaptur nie czyni mnicha.autor nieznany

Cui bono?

Na czyją korzyść?Lucjusz Kasjusz

Cuius regio, eius religio.

Czyja władza, tego religia.autor nieznany

Cum debita reverentia.

Z należytym szacunkiem.autor nieznany

De mortuis aut bene aut nihil.

O zmarłych należy mówić dobrze albo nic.Chilon (VI w. p.n.e.)

Deum sequere.

Idź za wezwaniem Boga.Cyceron

Deus ex machina.

Bóg z machiny.Eurypides

Dictum sapienti sat.

Mądrej głowie dość dwie słowie.autor nieznany

Diem perdidi.

Straciłem dzień
(bo nie zrobiłem nic dobrego).Tytus Liwiusz

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Powolnego prowadzą losy, opornego siłą ciągną.Seneka Młodszy

Dulce et decorum est pro patria mori.

Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.Horacy

Dulcis est somnus operanti.

Słodki jest sen dla pracującego.Kohelet

Dura lex, sed lex.

Surowe prawo, ale prawo.autor nieznany

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus.

Jemy po to, by żyć, a nie żyjemy po to, by jeść.Plutarch

Ego sum qui sum.

Jestem, który jestem.autor nieznany