Cytaty z kategorii: Łacińskie

Bene meritus.

Dobrze zasłużony.autor nieznany

Bis dat qui cito dat.

Podwójnie daje, kto szybko daje.Publiliusz Syrus (Publilius Syrus, I w. p.n.e.)

Bona fide.

W dobrej wierze.autor nieznany

Captatio benevolentiae.

Zjednywanie sobie względów.autor nieznany

Carpe diem

(chwytaj dzień)
Korzystaj z każdego dnia.Horacy

Carpe diem, quam minimum credula postero.

Używaj dnia, jak najmniej ufając przyszłości.Horacy

Charta non erubescit.

Papier się nie rumieni.autor nieznany

Cicer cum caule.

Groch z kapustą.autor nieznany

Conflabunt gladios suos in vomeres.

Przekują swoje miecze na lemiesze.Izajasz

Consuetudo est altera natura.

Przyzwyczajenie jest drugą naturą.Cyceron

Contra vim non valet ius.

Prawo jest bezsilne wobec przemocy.autor nieznany

Convenienter naturae vivere.

Żyć w zgodzie z naturą.Zenon z Kition

Corpus delicta.

Rozkoszne ciało.Przysłowie łacińskie

Corpus delicti.

Dowód przestępstwa.Prosper Farinacius

Corvus albus.

Biały kruk.Juwenalis