Cytaty z kategorii: Łacińskie

Vis maior.

Siła wyższa.autor nieznany

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.

Życia nikt nie otrzymuje na
własność, lecz wszyscy do użytku.Lukrecjusz

Vita mancipio nulli datur, omnibus usu.

Życia nikt nie otrzymuje na
własność, lecz wszyscy do użytku.Lukrecjusz

omnia nuda et aperta ante oculos Eius!!!

wszystko odkryte i odsłoniete jest przed Jego oczamiJan Paweł II

A fructibus eorum cognoscetis eos - po ich owocach ich poznacieautor nieznany

Dum spiro, spero
Póki oddycham, mam nadziejęsentencja

Per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazdautor nieznany

Amicus proba - probatum ama. Przyjaciela próbuj, wypróbowanego kochaj.Platon

Cogito ergo sum.
Myślę więc jestem.Kartezjusz

Homo fortunae suae ipse faber. Człowiek jest kowalem własnego losu.autor nieznany

Vide cui fide. Bacz komu ufać.autor nieznany

Kochać to znaczy narodzić się.Antoine de Saint-Exupery

HOMO-HOMINI.
Człowiek-Człowiekowi.autor nieznany

Nullum potentius satellitum quam amici Fideles.
Nie ma potężniejszych obrońców
nad wiernych przyjaciół.autor nieznany

VERITAS VINCIT.
Prawda zwycięży.przysłowie łacińskie