Cytaty z kategorii: Łacińskie

Ubi concordia, ibi victoria.

Gdzie zgoda, tam zwycięstwo.autor nieznany

Ubi lex, ibi poena.

Gdzie prawo, tam i kara.autor nieznany

Ubi tu Caius, ibi ego Caia.

Gdzie ty, Gajuszu, tam i ja, Gaja.autor nieznany

Ultra posse nemo obligatur.

Nikt nie jest zobowiązany
zrobić więcej niż może.autor nieznany

Ut ameris, amabilis esto.

Jeśli chcesz być kochany, bądź godny miłości.autor nieznany

Ut pictura poesis.

Poemat jest jak obraz.Horacy

Ut sementem feceris, ita metes

Jak posiejesz, tak zbierzesz.autor nieznany

Vae victis!

Biada zwyciężonym!Brennus, Król Galów

Variatio delectat.

Odmiana sprawia przyjemność.autor nieznany

Veni, vidi, vici.

Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.Juliusz Cezar

Ventum seminabunt et turbinem metent

Wiatr siać będą, a zbierać burzę.Ozeasz

Videant consules,
ne quid res publica detrimenti capiat.

Niechaj baczą konsulowie,
by rzeczpospolita nie poniosła jakiej szkody.autor nieznany

Vinum incendit iras.

Wino rozpala gniew.Seneka Młodszy

Virtus ad beate vivendum sufficit.

Cnota wystarcza do szczęścia.Seneka Młodszy

Virtus est perfecta ratio.

Cnota jest doskonałym rozumem.Cyceron